Skip to content

Política de privacitat

e-Mail: pau@factorgastronomic.com
Nombre de dominio: www.factorgastronomic.com

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat.
Els usuaris, mitjançant l’aportació voluntària de comentaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del prestador per tal de realitzar les finalitats següents:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferts per part del prestador, així com per part dels seus col·laboradors o partners amb els que hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari al lloc web.
  4. Enviar newsletters del prestador.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que anés a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol·licitades a través del al lloc web son obligatoris, ja que són necessaris per la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, adjuntant una còpia del DNI, a través de l’email pau@factorgastronomic.com.
De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat “donar-se de baixa” de tots els correus electrònics enviats per part del prestador.
De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter perosnal, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT
El prestador, per compte propi o per compte d’un tercer contractat per la prestació del servei de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de què la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver d’enregistrar-se a cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de se avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun del serveis la prestació de la qual requereixi el registre previ o “login”.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP
Els servidors del lloc web podran detecar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions únicament estadístiques que permetin estudiar el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’assolir aquests objectius, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació serà sempre transmès mitjançant protocol de comunicació segura (Https :/ /, …), de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.